Školní noviny

  • PDF

Míčové hry

Náplní kroužku bude hraní míčových her, pohybové aktivity, rozvíjení teamové spolupráce a sportovního ducha. Účastníci zájmového vzdělávání se učí základům míčových her. Průpravným cvičením a opakováním vedeme účastníky zájmového vzdělávání ke zdokonalení míčových technik tak, aby je dokázaly uplatnit i v netradičních sportech. V hodinách je prostor pro hry, soutěže, strečink a relaxaci.

V prvním pololetí předpokládáme realizaci především kopané v tělocvičně OA. Podle zájmu je možná změna v náplni kroužku od druhého pololetí.

pravidelný čas kroužku: pondělí 20:00 - 22:00
místnost: Tělocvična
lektor: Marek Dušek, DiS
cena: 300,- Kč / pololetí