Školní noviny

  • PDF

Školní klub

Školní klub (dále jen ŠK) pro zdravotně postižené při Obchodní akademii v Janských Lázních zabezpečuje pro studenty mimoškolní sportovní aktivity, mezi které patří atletika, boccia, cyklistika, florbal, lukostřelba, šachy, závěsný kuželník.

Hlavním posláním ŠK je přivést co největší počet zdravotně postižených dětí, mládeže i dospělých k pravidelnému aktivnímu pohybu prostřednictvím již zmiňovaných sportovních aktivit. ŠK nepůsobí jenom regionálně, ale jeho působnost je rozšířena po celé České republice. Propaguje a zajišťuje sport pro zdravotně postižené nejen v jeho základní formě, ale je velmi úspěšné v závodním sportu na republikových mistrovstvích, turnajích, soutěžích a jednorázových závodech pořádaných ve sportu zdravotně postižených.

ŠK není určen jenom pro studenty, ale je otevřen veřejnosti, která má zájem o sport zdravotně postižených, teoretické přednášky i praktické ukázky sportů, které jsou vhodné pro specifická zdravotní omeení. ŠK spolupracuje s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Ve ŠK pracují kvalifikovaní trenéři jednotlivých sportů, kteří jsou ochotni poradit a doporučit vhodnou sportovní aktivitu pro všechny zájemce o sport zdravotně postižených.

Školní klub vznikl 1. 5. 2005 zánikem Sportovního centra.