Školní noviny

  • PDF

Plavání

Kroužek plavání je otevřený všem bez rozdílu věku a postižení a zároveň klientům bez handicapu. Klientům umožňujeme pod odborným vedením seznámit se s jednotlivými plaveckými způsoby s ohledem na rozsah míry handicapu. Díky plavání dochází k zlepšení fyzické kondice, zvýšení vitální kapacity plic. Cílem kroužku je osvojení schopnosti pohybovat se ve vodě bez kompenzačních pomůcek, což má přímý dopad na posílení sebevědomí, nezávislého pohybu ve vodě a soběstačnosti. Základním prvkem je zapojení do volnočasové aktivity, která jim může pomoci otevřít nový horizont.

pravidelný čas kroužku: pondělí 14:00 - 17:00, úterý 14:00 - 17:00, čtvrtek 14:00 - 16:00
místnost: Bazén
lektor: Marek Dušek, DiS, Mgr. Kateřina Dušková, Mgr. Zdeněk Rolenec
cena: 500,- Kč / pololetí nebo 50,- Kč / lekce