Školní noviny

  • PDF

Výuka hry na keyboard

Časový rozpis: dle domluvy

Kde: dle domluvy

Zodpovídá: Ing. Milan Kábrt

Kontakt: linka 296

Organizuje: Internát OA

 

 

 


Od konce září začala v místosti „Azyl“ fungovat výuka na klávesový nástroj, do které se mohou zapojit jak začátečníci, tak i mírně pokročilí hráči. Vše záleží na vzájemné domluvě s vychovatelem Kábrtem, zájmem, a volným časem vás, budoucích klavírních virtuozů. Individuelní výuka trvá obvykle půl hodiny a je vedena snahou a vyvolání zájmu o hru na klávesy, s cílem pravidelné docházky /1 -2x v týdnu/ a zvládnutím jednoduchých lidových písní a koled na adventní období. Během výuky je možná účast i posluchačů s možností si při hře na varhany i zazpívat. Žáky s pravidelnou docházkou jsou zatím P. Dolan, M. Benecký a J. Martinek, snahu o aktivní účast projevuje i Z. Kloboučková a M. Hejlová. Těšíme se i na vaši účast a zveme nejen k lekcím výuky, ale i k poslechu a zpěvu.

Časový rozpis: dle měsíčního rozpisu, který je aktualizován na nástěnkách

Zodpovídá: Ing. Milan Kábrt

Kontakt: linka 296

Organizuje: Internát OA