Školní noviny

  • PDF

Aktivní čtení

Kroužek aktivního čtení je určen především studentům 4. a 5. ročníku maturitního oboru. Žáci budou podrobněji seznamováni se 40 literárními díly, která jsou uvedena ve školním seznamu literatury k maturitě a ze kterých si studenti vytvářejí vlastní seznam 20 titulů. Díla budou rozebírána s ohledem na jejich literárně-historický kontext a specifika jednotlivých autorů. Vše na základě vlastní četby, nebo četby společné a svých čtenářských prožitků. Ty si budou studenti vzájemně sdělovat a diskutovat o nich pod vedením učitele, který by měl být pouze koordinátorem.

pravidelný čas kroužku: středa 13:45 - 15:45
místnost: Učebna U9
lektor: Mgr. Dana Ferklová
cena: 300,- Kč / pololetí